Thursday, September 17, 2015

TAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI YA WIZARA YA HABARI NA GAZETI LA MWANANCHI

JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

WIZARA YA HABARI, VIJANA, UTAMADUNI NA MICHEZO
indexTAARIFA KWA VYOMBO VYA HABARI
Gazeti la Mwananchi la Tarehe 14/9/2015 toleo namba 5529 ukurasa wa 25 liliandika habari kuhusu Mwenge wa Uhuru chini ya kichwa cha Habari “Anayeumba Mwenge wa Uhuru” huyu hapa
Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo (WHVUM) ambayo ndiyo yenye dhamana ya Mwenge wa Uhuru inapenda kuufahamisha umma kwamba habari hiyo sio ya kweli na ni ya upotoshaji.
Mwenge wa Uhuru ni Chombo maalum na moja ya alama nyeti za Taifa la Tanzania. Mwenge wa Uhuru ni chombo chenye hadhi ya pekee na hivyo dhamana ya kukitengeneza haiwezi kupewa mtu binafsi kama alivyodai Ndugu Shaban Mwinchumu na kuandikwa kwenye gazeti la Mwananchi. Kwa sababu hiyo, kitendo cha kutengeneza au kuigiza chombo chenye dhana na falsafa ya Mwenge wa Uhuru ni ukiukwaji wa sheria za nchi.
Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo ingependa kuufahamisha umma kuwa Mbio za Mwenge wa Uhuru zilianzishwa rasmi mwaka 1964 na sio mwaka 1961 kama ilivyoandikwa katika toleo lililotajwa. Ieleweke kwamba, Mbio za Mwenge wa Uhuru tangu kuanzishwa kwake zimekuwa zikitumika katika kuwahamasisha wananchi wa Tanzania kuendelea kujenga upendo, umoja na mshikamano wa Kitaifa bila ya kubaguana kwa misingi ya kidini,rangi, jinsia, ukabila na itikadi za kisiasa.
Vilevile, Mbio za Mwenge wa Uhuru zimekuwa zikitumika kuhamasisha na kuchochea shughuli mbalimbali za maendeleo ya wananchi kiuchumi na kijamii kupitia kwenye ujumbe maalum unaotolewa kila mwaka na miradi ya maendeleo inayobuniwa .
Wizara pia, inapenda kuufahamisha umma wa Watanzania kuwa michango ya fedha inayotolewa na wananchi kwa ajili ya Mbio za Mwenge wa Uhuru si kwa ajili ya kugharamia mafuta ya Mwenge wa Uhuru unaokimbizwa kama ilivyodaiwa na gazeti la Mwananchi. Fedha zinazochangwa ni kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambayo hubuniwa na wananchi wenyewe. Aidha, michango hiyo hutolewa kwa hiari kutoka kwa mwananchi mmojammoja, Vikundi, Taasisi za Umma na Binafsi, Wadau wa Maendeleo, Serikali Kuu na Halmashauri za Wilaya.
Kwa Taarifa hii Wizara inasisitiza kuwa madai ya Ndugu Shaban Mwinchumu ni ya upotoshaji na hayana uhusiano wowote na masuala ya Mwenge wa Uhuru. Pia, Ndugu Shaban Mwinchumu hajawahi kupewa kazi ya kutengeneza Mwenge wa Uhuru anayodai kuifanya kwa muda mrefu kupitia Wizara ya Kazi, Ajira na Manendeleo ya Vijana kwani hakuna Wizara hiyo kwenye orodha ya Wizara za Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
Mwisho kabisa Wizara inawataka waandishi wa habari na wahariri wa vyombo vya habari kuandika habari kwa usahihi zenye kujenga Umoja wa Kitaifa kwa kupata ufafanuzi wa kila upande ili habari itoe picha halisi badala ya kuegemea upande mmoja kwani kwa kuegemea upande mmoja hupotosha jamii na si maadili ya taaluma ya habari.
Imetolewa na Kitengo cha Mawasiliano Serikalini
Post a Comment