Saturday, March 26, 2016

ORODHA YA MAJINA YA WANACHAMA YA CCM WALIOTEULIWA KUPATA UTEUZI WA WAJUMBE WANAWAKE KATIKA BARAZA LA WAWAKILISHI

index
 1. Ndugu Salama Aboud Talib
 1. Ndugu Shadya Mohamed Suleiman
 1. Ndugu Bihindi Hamad Khamis
 1. Ndugu Salma Mussa Bilali
 1. Ndugu Mwanaidi Kassim Mussa
 1. Ndugu Panya Ali Abdalla
 1. Ndugu Mgeni Hassan Juma
 1. Ndugu Zaina Abdalla Salum
 1. Ndugu Salha Mohammed Mwinyijuma
 1. Ndugu Zulfa Mmaka Omar
 1. Ndugu Lulu Msham Abdalla
 1. Ndugu Wanu Hafidh Ameir
 1. Ndugu Saada Ramadhani Mwenda
 1. Ndugu Tatu Mohamed Ussi
 1. Ndugu Amina Idd Mabrouk
 1. Ndugu Choum Kombo Khamis
 1. Ndugu Mtumwa Suleiman Makame
 1. Ndugu Mwantatu Mbaraka Khamis
 1. Ndugu Riziki Pembe Juma
 1. Ndugu Viwe Khamis Abdalla
 1. Ndugu Hamida Abdalla Issa
 1. Ndugu Hidaya Ali Makame
Post a Comment